2012-01-03 INFORMACJA
W przedszkolu WYSPA SKARBÓW od nowego roku 2012 informacje o postępach dzieci, imprezach w przedszkolu oraz ważnych wydarzeniach (np. wyjazdy do teatru, kina muzeum etc.) są dostępne dla Rodziców bezposrednio po zalogowaniu się na prywatne konta, które każdy Rodzic otrzymuje po zapisaniu dziecka do przedszkola. Wszystkie informacje w postaci fotorelacji i w formie pisemnej podsumowują tygodniowe wydarzenia w przedzszkolu. Przykładowe informacje dla Rodziców